10 มีนาคม 2560

งาน SMEs Revolution : เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ เวทีกลาง ห้อง Plenary Hall 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์